ეგრედ წოდებულ ოცნების ქალაქში კორპუსები აშენდება

  • 450
☑ ვერ შევეგუები ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრებას სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ და დამამცირებელ პირობებში. ვიწყებთ ოცნების ქალაქის მშენებლობას

☑ შევცვლით მოცემულ რეალობას და ე.წ ოცნების ქალაქი ახალ სიცოცხლეს შეიძენს

☑ სახელმწიფო იღებს ხალხზე პასუხისმგებლობას ე.წ ოცნების ქალაქის მობინადრეებს ცხოვრების ღირსეულ პირობებს შევუქმნით

 

მსგავსი სიალხებეი