ბათუმის მერიის 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტი

  • 278
ბიუჯეტის მონიტორინგის შემდეგ, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის − „ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება“ შესაბამისობის ანგარიშს აქვეყნებს.

დოკუმენტში საუბარია შეზღუდულ კონკურენციაზე, ბიუჯეტის არარაციონალურ ხარჯვაზე, არასათანადო მონიტორინგსა და კონტროლზე, ასევე ნათქვამია, რომ ცალკეული პროგრამების ფარგლებში საბიუჯეტო პარამეტრები არასწორადაა განსაზღვრული, რამაც საბიუჯეტო სახსრების აუთვისებლობაგანაპირობა. დოკუმენტი ცოტა ხნის წინ გასაჯაროვდა და დაახლოებით იმას ასახავს რაზეც ჩვენ გუშინ მოვამზადეთ სიუჟეტი

 

მსგავსი სიალხებეი